Sprzątanie Świata Ptysie

Choć najmłodsi dołączyli do akcji Sprzątania Świata.