Uwaga rodzice !!!

Nieobecność dziecka poprzez SMS zgłaszamy do godziny 9.00 ! w innym przypadku nie będzie ono uznawane – liczone jako obecność.