Kodeks Czarodziei

Grupa czarodziei ustalała dzisiaj kodeks grupy, wszyscy byli zgodni i odciskiem dłoni go podpisali.